Full of Spirit

Package Store

Product Name: Domestic Beer
 Sizes
 Budweiser

 18oz Bottles, 22oz Bottles, 25oz cans, 40oz Bottles, 6 Pack Cans/Bottles,

12 Pack Cans/Bottles, 20 Pack Bottes, 30 Pack Cans

 Bud Light
 25oz cans, 40oz Bottles, 6 Pack Cans/Bottles, 8 Pack Aluminum Cans, 12 Pack Cans/Bottles, 12 Pack 8oz Cans, 20 Pack Bottes, 30 Pack Cans
 Bud Light Platinum
 16oz Cans, 6 Pack Bottles, 12 Pack Bottles
 Busch
 16oz Cans, 40oz Bottles, 6 Pack Cans, 12 Pack Cans, 18 Pack Cans, 30 Pack Cans
 Busch Light
  6 Pack Cans, 12 Pack Cans, 30 Pack Cans
  Coors Light
16oz Aluminum Cans, 25oz Cans, 40oz Cans, 6 Pack Cans/Bottles, 12 Pack Cans/Bottles, 18 Pack Cans, 20 Pack Bottles, 24 Pack Cans, 30 Pack Cans
 Coors Banquet
 6 Pack Cans, 30 Pack Cans
 Miller Lite

 24oz Cans, 6 Pack Cans/Bottles, 12 Pack Cans/Bottles, 20 Pack Bottles,

24 Pack Cans, 30 Pack Cans

 Miller High Life
 6 Pack Bottles, 12 Pack Cans/Bottles, 30 Pack Cans
 Miller 64
 6 Pack Bottles, 12 Pack Bottles
 Milwaukee's Best
 6 Pack Cans, 12 Pack Cans, 30 Pack Cans
 Pabst Blue Ribbon
 6 Pack Cans, 12 Pack Cans, 30 Pack Cans
 Yuengling
 24oz Cans, 6 Pack Cans/Bottles, 12 Pack Cans/Bottles, 24 Pack Cans/Bottles